Asbest subsidie

Het verwijderen van asbest is voor veel mensen een flinke kostenpost. In 2016 is er hiervoor een behoorlijk subsidiebedrag door de overheid beschikbaar gesteld, helaas is dit budget inmiddels uitgeput. Het stimuleringsfonds Volkshuisvesting, de provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid bereiden nu een ander fonds voor.

Asbest subsidie aanvragen met hulp van Stedupro

Particulieren en bedrijven komen dus mogelijk in de toekomst in aanmerking voor asbest subsidies. Omdat deze regelingen afhankelijk zijn van ontwikkelingen in de politiek en daarnaast ook vrij ingewikkeld zijn, staat Stedupro graag voor u klaar met het nodige advies en de nodige hulp.

Vooraanzicht stal

Benieuwd naar de kosten van een nieuw dak?

asbest verwijderen dak

Subsidieregeling asbestdak verwijderen

Op het moment bedraagt het totale oppervlak aan asbestdaken in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter. Het bezitten van zo’n dak wordt in de toekomst verboden. Voor een verdere versnelling van sanering bereiden het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, de provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid een fonds voor. Zowel particulieren als agrariërs komen hiervoor in aanmerking omdat niet iedereen asbestsanering zomaar kan betalen. Partijen proberen juist deze doelgroepen te ondersteunen bij financiering, ook bij Stedupro staan wij graag voor u klaar met persoonlijk advies.

Asbest Subsidie

Vanaf 2016 probeert de overheid de verwijdering van asbestdaken te stimuleren. Dit om het verweren van daken en het vrijkomen van asbestvezels te voorkomen. Omdat het proces omtrent subsidie nogal ingewikkeld kan zijn, helpen wij u graag mee met het aanvragen van uw asbestsubsidie. Daarbij geven we u goed advies op maat.

Wilt u meer informatie over subsidie asbest van Stedupro? Bel naar 0318 570 244, stuur een mail naar info@stedupro.nl of vul het contactformulier in. We nemen zo spoedig contact met u op!