Zo gaan wij te werk:

 • Locatie in kaart brengen

  Voorafgaand aan de sanering bezoekt een van onze medewerkers de locatie om in kaart te brengen welk materieel hij nodig heeft en welke vrije ruimte hij heeft om te rijden en een container te plaatsen. Ook bespreekt hij met u het plan van aanpak.

 • Voorbereidingen

  Op de dag van de sanering wordt de kraan neergezet, de afvalcontainer geplaatst en wordt middels lint en waarschuwingsborden het werkgebied afgebakend. Het werkgebied mag alleen door bevoegd personeel in beschermende kleding betreden en verlaten worden middels een decontaminatieunit.

 • Aanvang werkzaamheden

  Wanneer het gebied is afgebakend worden de werkzaamheden aangevangen. De medewerkers hebben beschermende kleding aan en volgelaatsmaskers op.

 • Afvoeren asbest

  De medewerkers (deskundig asbest verwijderaars, DAV) werken veelal vanuit een werkbak welke is gekoppeld aan een kraan of verreiker. De asbest golfplaten worden door de medewerkers losgeschroefd en in de werkbak getild waarna deze in de container worden getild.

 • Eindinspectie

  Nadat de werkzaamheden gereed zijn komt een laborant van een geaccrediteerd laboratorium de eindinspectie doen. Dit houdt in dat hij controleert of alle asbest verwijderd is. Wanneer dit het geval is geeft hij het sein dat het pand asbestvrij is. Het afzetlint kan worden verwijderd en u bent vrij om het asbestvrije pand te betreden.

Benieuwd naar de kosten van asbestsanering?