Asbest inventarisatie

asbestsanering inventarisatie

Asbest inventarisatie door Stedupro:

Hoe herken ik asbest?

Bij sloop of renovatie is het vanuit wet- en regelgeving verplicht voorafgaand aan de uitvoering een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een SC-540 gecertificeerd bedrijf. Daarnaast is het vanuit regelgeving verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren waarvan o.a. asbest onderdeel uitmaakt. De overheid wil zodoende voorkomen dat werknemers en gebruikers onbewust en onbedoeld in aanraking komen met gevaarlijke vezels als asbest & keramische vezels.

Wat is het doel van asbestinventarisatie?

Het doel van een inventarisatie naar asbestvezels is het in kaart brengen van asbesthoudende materialen. De bevindingen worden in een rapport omschreven. Daarnaast wordt er een classificatie gemaakt van de risico’s met betrekking tot het asbest.

Het doel waarvoor asbestinventarisatie gebruikt kan worden is veelzijdig:

Vaak verplicht de overheid de asbesteigenaar om voorafgaand aan één of meerdere van de bovengenoemde activiteiten een asbestinventarisatie te laten doen. Zonder asbestinventarisatie krijgt men dan ook geen vergunning.

Wat is de aanpak van Stedupro?

De kosten van asbest verwijderen lopen sterk uiteen. Dit heeft onder andere te maken met de bereikbaarheid van het object en de hoeveelheid asbest. Een dak van 1000m² is bij ons per vierkante meter in verhouding voordeliger dan een kleiner dak met een oppervlakte van 200m². Daarbij zullen de kosten hoger zijn wanneer het pand moeilijk bereikbaar is. Ons asbestverwijderingsbedrijf moet daarvoor namelijk groter materieel inschakelen en doet er waarschijnlijk langer over om het dak te saneren. De kosten van het asbest verwijderen liggen hierdoor iets hoger.

De offerte bepalen we aan de hand van een asbestinventarisatierapport (AIR). Stedupro is gespecialiseerd in het vaststellen van welke producten of objecten asbest bevatten in dit rapport. Stedupro kan ook dit rapport voor u verzorgen. Zo hoeft u niet eerst uw asbestinventarisatierapport door een ander bedrijf te laten opstellen. Wij regelen het gehele proces.

Asbestinventarisatie: rapport opstellen

Wanneer een asbestinventarisatierapport gemaakt moet worden gaan wij als volgt te werk:

Typen asbestinventarisatie

De asbestinventarisatie Type A omvat een inspectie naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die ‘direct’ waarneembaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap en wordt slechts licht destructief onderzoek uitgevoerd. Ook worden, waar nodig, materiaalmonsters genomen. Dit type wordt het meest gebruikt voor asbest daken.

Na asbestinventarisatie van het gebouw ontvangt u ons een asbestinventarisatierapport. Hierin kunt u zien óf en waar er asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. In dit rapport wordt duidelijk en overzichtelijk aan de hand van schetsen en foto’s aangegeven waar zich asbest bevindt.

Asbestinventarisatie: type rapporten

Er zijn meerdere typen asbestinventarisatierapporten:

Het meest voorkomende type is een ‘type A volledig’. Mocht u echter vragen hebben over welk type voor uw situatie geschikt is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Neem contact met ons op