Subsidie asbestdaken per provincie – Overzicht 2020

subsidie asbestdaken

Volgens het kabinet komt er in 2020 een fonds vrij dat financiële hulp biedt om asbest veilig te verwijderen. Hierover is nog geen datum bekend gemaakt, wel is het mogelijk gebruik te maken van initiatieven vanuit uw provincie waarbij het veelal gaat om een financiële hulp in de vorm van een lening. Benieuwd wat voor subsidies en financiële hulp beschikbaar wordt gesteld in uw provincie?

Bekijk hier de subsidie asbestdaken voor uw provincie

Overzicht subsidie asbestdaken per provincie

Elke provincie gebruikt een andere aanpak en elke asbestregeling gaat gepaard met verschillende voorwaarden. Bij een deel van de provincies wordt de lening voor asbestsanering uitsluitend verstrekt mits deze gepaard gaat met een energiebesparende maatregel. Hier leest u meer over de provinciale initiatieven als het gaat om de financiering voor het verwijderen van asbestdaken.

Drenthe

Deadline aanvraag

1 juli 2020

Voor wie?

Eigenaren van gebouwen met een asbestdak in de provincie Drenthe.
Verenigingen van Eigenaren (VVE) die in de provincie Drenthe gebouwen met asbestdaken in bezit hebben.

Waarvoor geldt subsidie m.b.t asbestdaken?

 • Inventarisatie en sanering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf
 • Sloop van een gebouw met een asbestdak
 • Plaatsen van een nieuw dak ter vervanging van het asbestdak
 • Saneren van bodemverontreiniging als gevolg van erosie van het asbestdak
 • Het aanvragen van een Natuurtoets als de nieuwe Wet Natuurbescherming daarom vraagt

Belangrijke voorwaarden

 • Eerst aanvragen, dan pas saneren.
 • De offerte voor sanering is opgevraagd bij een gecertificeerd asbestspecialist.
 • Leningen tot € 20.000 worden verstrekt in de vorm van een consumptieve lening, die in maximaal 15 jaar moet worden afgelost.
 • Leningen van meer dan € 20.000 worden verstrekt als een hypothecaire lening, die in maximaal 30 jaar moet worden afbetaald.
 • De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn.) De productspecificaties en voorwaarden van SVn zijn daarom van toepassing.
 • De door SVn vastgestelde rente wordt verhoogd met een opslag van 0,1% om risico’s af te dekken.

Flevoland

Deadline aanvraag

De aanvraag om subsidie wordt ingediend in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020;

Voor wie?

Burgers en bedrijven

Waarvoor geldt subsidie m.b.t asbestdaken?

Het verwijderen van asbestdaken in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen en eventueel verbeterde isolatie.

Belangrijke voorwaarden:

 • Na het verwijderen van asbest worden er zonnepanelen geplaatst
 • Als subsidie wordt gevraagd voor isolatie (altijd samen met zonnepanelen) dan wordt de isolatie aangebracht nadat de aanvraag is ingediend;
 • De maximale subsidie is € 25.000 per aanvrager over een periode van 2 jaar.
 • Het asbest van het dak is na 1 januari 2016 verwijderd of moet op het moment van aanvragen nog worden verwijderd;
 
Benieuwd naar de kosten van asbestsanering?

Het verwijderen van asbest is een complex project. Heeft u recht op financiering, maar geen idee hoe veel het verwijderen van asbest gaat kosten? Via onze gratis rekentool ontvangt u direct een indicatie van het benodigde bedrag.

Gelderland

Deadline aanvraag

Onbekend

Voor wie?

Inwoners van Gelderland die hun woning willen verbeteren

Waarvoor geldt de subsidie?

Voor het verwijderen van asbestdaken waarbij minimaal één energiebesparende maatregel wordt genomen

Belangrijke voorwaarden

 • minimaal € 2.500,- lenen en maximaal € 50.000,-
 • De gemeente beslist of mensen een aanvraag mogen doen. SVn doet de financiële beoordeling van de aanvraag.

Groningen

Deadline aanvraag

31 december 2020

Voor wie?

(Toekomstige) woningeigenaren in de gemeente Midden-Groningen die hun woning willen verbeteren/verduurzamen.

Waarvoor geldt subsidie m.b.t asbestdaken

 • Vervangen asbesthoudende dakbedekking op woningen van minimaal 1 jaar oud

Belangrijke voorwaarden

 • De gekozen maatregelen mogen nog niet uitgevoerd zijn ten tijde van de aanvraag;
 • De regeling kent een minimaal bedrag van € 2.500 
 • De looptijd van de consumptieve Stimuleringslening (tot € 10.001) bedraagt maximaal 15 jaar;
 • De looptijd van een hypothecaire Stimuleringslening (vanaf € 10.001) bedraagt maximaal 30 jaar.

Limburg

Deadline aanvraag

De Provincie heeft nog geen einddatum voor de Verordening Duurzaam Thuis vastgesteld.

Voor wie?

Voor eigenaar-bewoners en huurders van woningen in de provincie Limburg. Het moet gaan om een bestaande woning, dus niet om nieuwbouw.

Waarvoor geldt subsidie m.b.t asbestdaken

Verwijdering en afvoer van asbest, mits het als voorbereidende maatregel noodzakelijk is

om één of meer duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Deze maatregelen staan beschreven op de provincie-website.

Belangrijke voorwaarden

 • De lening bedraagt minimaal € 2.500.
 • Voor eigenaar-bewoners is de lening maximaal € 35.000 en voor huurders € 25.000.
 • De lening heeft een looptijd van 10 jaar bij bedragen tot € 7.500. Vanaf € 7.500 is de looptijd 15 jaar.
 • De werkzaamheden voor de maatregelen mogen niet gestart zijn voordat u de aanvraag indient bij de Provincie.

Subsidie asbestdaken overige provincies

 • Noord-Brabant
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Zeeland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zuid-Holland

De bovengenoemde provincies maken op dit moment geen gebruik van asbestgerelateerde leningen of subsidies op provinciaal niveau. Wel is het mogelijk dat uw gemeente eigen initiatieven erop na houdt. Doe daarom aanvraag bij uw gemeente voor meer informatie.

Landelijke subsidie asbestdaken

Naast de provinciale initiatieven zijn er landelijk ook subsidies beschikbaar gesteld:

 • De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), deze gaat gepaard met isolatiemaatregelen
 • De Investeringssubsidie Duurzame Energie voor duurzame energieopwekking (ISDE).

Wat betekent dit voor u?

Het verwijderen van asbest is een complex project. Heeft u recht op financiering, maar geen idee hoe veel het verwijderen van asbest gaat kosten? Via onze gratis rekentool ontvangt u direct een indicatie van het benodigde bedrag.

Bronnen: SNN (Drenthe), SNN (Groningen), Provincie FlevolandProvincie Limburg

Deel dit bericht
Recent nieuws