Asbest: wat is het en waarom is het gevaarlijk?

Asbestkanker is een term die u waarschijnlijk niet geheel onbekend is. Maar wat is asbest? Asbest komt al jarenlang regelmatig in het nieuws en dat het gezondheidsrisico’s oplevert wordt niet onder stoelen of banken gestopt. Maar goed ook, want wie er teveel mee in aanraking komt, kan er grote gevolgen van ondervinden. Wat het precies is en waarom het zo schadelijk is, blijft echter vaak een beetje vaag.

Asbest is de verzamelnaam van een aantal mineralen, die eeuwenlang zijn gebruikt als brand- en bouwstof. De Romeinen en Grieken gebruikten het al, de naam ‘asbest’ komt zelfs uit het Grieks: ‘asbestos’ betekent ‘onverwoestbaar’. Het materiaal was zeer populair omdat het sterk is en resistent is tegen hele hoge temperaturen en allerlei chemicaliën; ‘onverwoestbaar’ dus. Bovendien is het goedkoop.

Verbod op asbest sinds 1993

Al in de jaren ‘30 van de vorige eeuw realiseerde men zich dat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid, maar het duurde nog tot 1993 voordat het gebruik ervan volledig werd verboden. In principe kunt u er dus vanuit gaan dat huizen en andere gebouwen die na dat jaar zijn gebouwd, asbestvrij zijn.

In gebouwen van daarvoor kan echter wel asbest zitten en mensen die met asbest hebben gewerkt, bijvoorbeeld door een baan in de bouw, kunnen ook zeker nu nog de gevolgen ervan ondervinden. Gezondheidsschade, zoals asbestkanker, openbaart zich namelijk vaak pas jaren later.

Er zijn meerdere soorten asbest, die op te delen zijn in twee hoofdgroepen: serpentijn en amfibool. De meest gebruikte soort is wit asbest (chrysoliet), die tot de serpentijngroep behoort. Het verschil tussen de verschillende soorten zit vooral in de vorm van de asbestvezels. In het algemeen wordt de amfibioolgroep, en dan met name twee varianten die bruin (amosiet) en blauw (crocidoliet) asbest worden genoemd, gezien als het meest gevaarlijk.

Asbestkanker en andere gezondheidsrisico’s

Dat asbest onder andere asbestkanker kan veroorzaken en ook allerlei andere schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid van iemand die er veelvuldig mee in contact komt, is ondertussen onomstreden. Het gevaar wordt veroorzaakt door losse asbestvezels. Asbest werd in de bouw vaak gebruikt in combinatie met een bindmiddel, zoals cement. Omdat dat bindmiddel minder ‘onverwoestbaar’ is dan asbest, gaat dat middel in de loop der tijd kapot en komt het asbest dus vrij. Die kleine vezeltjes komen via de lucht terecht in de longen, waar ze onder andere asbestkanker, asbestose en mesothelioom kunnen veroorzaken. Het is wel zo dat veelvuldige blootstelling aan asbest en het daardoor inademen van veel vezels, een groter risico oplevert dan wanneer iemand slechts eenmalig wordt blootgesteld.

Asbestinventarisatie

Als u vermoedt dat u bent blootgesteld aan asbest of werkt of woont in een gebouw waar asbest zit, is het belangrijk om actie te ondernemen. Stedupro voert asbestinventarisaties uit, om uit te vinden of er asbesthoudenden materialen zijn verwerkt in het gebouw in kwestie. Kijk voor meer informatie hierover op deze pagina of neem meteen contact met ons op via  0318 570 244.

Deel dit bericht
Recent nieuws