De Nederlandse overheid is van plan om in 2024 een verbod op asbestdaken in te voeren. Dat betekent dat iedereen met een asbestdak voor die tijd actie moet hebben ondernomen. Wat houdt deze Asbestwet precies in? En wat kunt u doen

Gezondheidsrisico’s asbest
Het is al lang bekend dat asbest schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Daarom is het in Nederland en de rest van de Europese Unie al sinds 1993 verboden om asbest toe te passen en te bewerken. Gebouwen van voor 1993 kunnen echter nog wel gebouwd zijn met asbest. Door verwering kunnen de asbestvezels uit die daken vrijkomen en als die worden ingeademd kan dat, soms zelfs pas jaren later, grote gevolgen hebben voor de gezondheid. Het is op dit moment nog niet verplicht om asbestdaken te verwijderen, maar daar gaat verandering in komen.

Invoering wet asbest 2024
De regering werkt aan een verbod op asbestdaken dat in 2024 zal ingaan. Formeel gezien moet de Tweede Kamer nog instemmen met het verbod en op de website van de Rijksoverheid staat dan ook “De regering werkt aan een verbod op asbestdaken. Als dit verbod doorgaat, zijn asbestdaken per 2024 verboden.” Om het verbod door te voeren moeten de huidige Wet milieubeheer en het Asbestverwijderingsbesluit worden gewijzigd. Over het algemeen wordt er wel vanuit gegaan dat dit verbod ook daadwerkelijk in 2024 ingevoerd zal worden. Dat betekent dat de meer 100 miljoen vierkante meter asbestdaken in Nederland voor die tijd verwijderd moeten worden, daarna is het bezitten van een asbestdak verboden.

Subsidies voor verwijdering asbest
U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van uw asbestdak. Om de verwijdering van asbest te stimuleren, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken ingesteld met voor de periode 2016 tot en met 2019 een bedrag van € 75 miljoen euro. Meer informatie over subsidieregeling vindt u hier.

Waarom nu al asbest verwijderen?
Er zijn verschillende redenen om nu al actie te ondernemen als u een asbestdak heeft of vermoedt dat u er een heeft; ook al gaat het verbod pas in over een paar jaar. Behalve de gezondheidsrisico’s raken de subsidies van de huidige regeling op en is er maar een beperkt aantal asbestsaneringsbedrijven in Nederland. Dat betekent dat de vraag naar hun diensten zal stijgen, met mogelijke gevolgen voor de prijzen en de wachttijd.

Stedupro is gespecialiseerd in asbestinventarisering, voor wanneer u vermoedt dat u een asbestdak heeft, en in het verwijderen van asbestdaken. Wij verwijderen uw asbestdak voor u zonder zorgen zodat u op tijd klaar bent voor de wetswijziging en de gezondheid van uzelf en eventuele medewerkers kunt waarborgen. Neem contact met ons op via 0138 570 244 of neem contact op via het contactformulier.

Kijk voor meer informatie ook eens op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestregels

https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-daken/

Deel dit bericht
Recent nieuws